.....ยินดีต้อนรับท่าน.....เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
     
การออกประชาคมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
     
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี...     จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประชุมอนุมัติโครงการแผนงานปฏิบัติงานกองทุนสุขภาพตำบลกกโพธิ์...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย รพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในวันเด็กแห่งชาติ...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลกกโพธิ์ประชุมรับรองแผนกองทุนฯปีงบประมาณ2559...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
พ่นหมอกควันและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 258 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดคำนาดี แดนดง ๑๐๑ ถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มแม่บ้าน ...
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลต่อเนื่องผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุติดเตียง ...
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล ...
ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ศพด. ร่วมกันออกกำลังกาย ทุกวันพุธก่อนเลิกงาน ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 174.129.187.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 418,733

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มกราคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 มกราคม 2560